GF-logo

Grundejerforeningen Udgårdsvej 27-55

 

 

FORMÅL:

personer

tastatur

pen

Stk. 1

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fællesveje og stier samt fællesarealer under respekt af grundejernes ønske om at bevare vejens udseende med græsarealer og i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutninger og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen, herunder anlæg, drift og vedligeholdelse af sådanne anlæg (legepladser, beplantning, bænke m.m.), som grundejerforeningen måtte vedtage oprettelse af.

Stk. 2

Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning herom medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk. 3

Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

BESTYRELSE:

Mette Dalgaard Sørensen
Henrik Jepsen (kasserer)
Rikke Soelberg (formand)
Lundbye (suppleant)

Foreningens revisor:
Tina Lundø Poulsen

MEDLEMSSKAB:

Enhver ejer af fast ejendom beliggende på:
Udgårdsvej 27-55, Silkeborg
skal være medlem.

 

[Forside] [Kontakt os] [Nyheder] [Papirindsamling] [Anbefalinger] [Vejvedligehold] [Vejfest] [Vejfodbold]